دانلود مقاله فارسی درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستان-پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

عمران روستایی:

عمران روستایی[1] عبارت می باشد از جنبش در جهت بهبود شرایط زیستی با همکاری جدی و در صورت امکان با ابتکار افراد یک جامعه، یا جنبش در جهت بهبود شرایط زندگی در یک واحد اجتماعی با همکاری و ابتکار افراد همان اجتماع (آسایش، 1374).

در ادبیات روستایی کشور ما، عمران روستایی بخشی از توسعه روستایی می باشد که پروژه­های زیر ساختی مناطق روستایی از قبیل راه­سازی، برق رسانی، آب رسانی، بهسازی بافت فیزیکی و تاسیسات رفاهی و خدماتی را شامل گردیده و زمینه را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم می آورد.

مفهوم لغوی عمران به آبادانی و تمدن اشارت دارد و از این رو به عنوان یک پدیده اجتماعی تلقی می­گردد و مضمون آن عبارت می باشد از برآیند رشد، افتراق و تطور طبیعی یک نظام طی تحولاتی متوالی از حالتی ناقص به وضعیتی کامل­تر: ویا عمران عبارت می باشد از پیشرفت از یک حالت یا شکل ساده­تر «وجود» به یک حالت یا شکل پیچیده­تر در ساخت یا کاربرد آن «وجود» ( شهبازی، 1372)

از دیدگاه بین المللی، کنفرانس بانک جهانی در سال 1975 نتیجه می­گیرد که عمران روستایی عبارت از یک استراتژی برای اصلاح وضع اقتصادی و اجتماعی گروه­های خاصی از مردم می باشد که قشرهای فقیر جامعه به شمار می­رود. هدف عمران روستایی نو کردن جامعه روستایی و خارج کردن آن از حالت انزوا و پیوند دادن آن به بخش­های مدرن اقتصاد ملی می باشد. در سمیناری تحت عنوان«شیوه­های عمران روستایی در آسیا» عمران روستایی به صورت زیر تعریف گردید:

عمران روستایی فرایندی می باشد شامل افزایش مداوم توانایی مردم روستاها برای کنترل بیشتر محیط خود توام با توزیع عادلانه­تر منافع حاصل از این کترل.

سمینار مذکور سه مطلب اساسی این تعریف را به قرار زیر مشخص نمود:

اول، عمران روستایی بایستی با دید وسیع­تری در نظر گرفت، زیرا تنها شامل توسعه کشاورزی و اقتصادی در مناطق روستایی نبوده، بلکه شامل عمران (توسعه) به معنی عام آن می باشد و تمام امور زندگی روستایی اعم از اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی را در بر می­گیرد.

دوم، عمران روستایی با این مفهوم فرایندی می باشد که بایستی به گونه مداوم توان ذهنی روستاییان را برای

کنترل بیشتر محیط خود افزایش دهد، تا آنها بیش از پیش به صورت شروع کننده و کنترل کننده تغییرات در آیند، نه اینکه همواره فقط تأثیر تابعی از یک متغییر داشته باشند.

سوم، توزیع عادلانه منافع حاصل از پیشرفت­های فنی و مشارکت هرچه بیشتر قشرهای فقیر که از پیشرفت­های فنی بهره کمتری می­برند، موضوعی می باشد که بایستی بطور جدی و قاطع در برنامه­های عمران روستایی مدنظر باشد (شهبازی، 1372).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

[1]– Rural Land use

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

بستن منو