دانلود پایان نامه ارشد مدیریت:درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش¬ها و دهستان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

اجزای توسعه روستایی[1]:

اول، کیفیت فیزیکی زندگی[2] شامل محیط طبیعی، الگوی مصرف و نیازهای اساسی انسانی، امنیت طبیعی در برابر عناصر با منشا طبیعی و اجتماعی.

دوم، دستیابی به وسیله معیشت[3] تمایل دستیابی به منابع تولیدی نظیر زمین، آب، نهاده­ها، فرصت­های شغلی و درآمد.

سوم، آزادی انتخاب[4]، یعنی افزایش درصد افرادی که قادرند خودشان درمورد آینده زندگی خود و آینده فرزندانشان تصمیم بگیرند و همزمان تضاد ها را کاهش داده، جایگاه و تأثیر زنان و بچه­ها را در جامعه و اقتصاد بهبود بخشند.

چهارم، توسعه متکی به خود[5] یعنی افزایش اطلاعات اجتماعی، فرهنگی و محیطی از نظر مهارت و آگاهی از حقوق خویش، فرصت­ها و آزادی عقیده، وظیفه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی افراد.

پنجم، توسعه اجتماعی، سیاسی[6]، یعنی افزایش درصد مردمی که در تصمیم­گیری مشارکت می­کنند که در آینده جامعه آنها موثر باشد (Misra,1985).

 

2-3-8- مفهوم برنامه ریزی

اگر هدف هر کشور یا جامعه را رسیدن به توسعه یا بهبود شرایط زندگی تعریف کنیم و توسعه را به معنای بهره گیری درست و منطقی از منابع و فرصت­ها و توزیع عادلانه آن بدانیم، پس برنامه ریزی عبارت خواهد بود از دانش و هنر بهره گیری منطقی و بهینه از منابع برای رسیدن به هدف توسعه، یا به تعبیری برنامه ریزی کوشش­های آگاهانه و تنظیم شده برای انتخاب و پیمودن بهترین راه برای رسیدن به هدف­های مشخص می باشد. واقعیت این می باشد که هر کشور یا جامعه­ای از یک سو با کمبود منابع روبروست و از سوی دیگر خواسته­ها و نیازهای نامحدودی دارد. در این بین برقراری ارتباط بین منابع محدود و نیازهای نامحدود به نحوی که بتوان نیازهای بیشتری را با منابع محدود پاسخ گفت. همان فرایند برنامه ریزی نام دارد.

 

در واقع برنامه ریزی فرایندی برای دستیابی سریع­تر و آسان­تر به هدف توسعه می باشد که در آن هم مسیر و هم مراحل رسیدن به هدف و هم نحوه دستیابی به آن تعیین می­گردد. اینکه برنامه ریزی به عنوان چهار چوبی معین برای رسیدن به اهداف توسعه در سطح جهانی مورد پذیرش عام قرار گرفته می باشد، بیانگر اهمیت آن می باشد. اما آن چیز که روشن می باشد این می باشد که برنامه ریزی خود، تحت تاثیر الگوها و شرایط حاکم بر جامعه قرار دارد. برنامه ریزی قبل از هر چیز نوعی آمادگی ذهنی برای اقدام می باشد و در عرصه فکر و ذهن تأثیر می­بندد. پس می­توان گفت که برنامه ریزی دارای دو بخش ذهنی و عملی یا پیدا و پنهان می باشد که دو جزء تحت تاثیر شرایط حاکم بر جامعه شکل می­پذیرد. برای مطالعه الگوهای برنامه ریزی، طریقه شکل­گیری برنامه، نحوه اجرای آن، ارزیابی نتایج اجرای برنامه­ها و اندازه دستیابی به اهداف تعیین شده، توجه بر شرایط و وضعیت حاکم بر جامعه یا سرزمینی که برنامه ریزی در آن جریان دارد، ضروری می باشد (جمعه­پور،1385).

[1]– Components of Rural Development

[2]– Physical Quality of  life

[3]– Livelihood

[4]– Freedom of Choice

[5]– Self Reliant Development

[6]– Social & Political development

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- 4 -1- هدف اصلی پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش تعیین درجه توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی پژوهش:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستاهای مختلف شهرستان رودبار

بستن منو